Verzekering voor geneeskundige verzorging

Sinds januari 2008 geven de maandelijkse bijdragen van een zelfstandige automatisch recht op dezelfde volledige dekking als de verzekering voor geneeskundige verzorging van werknemers en ambtenaren. Een zelfstandige ontvangt dan dezelfde tegemoetkoming voor geneeskundige verstrekkingen en geneesmiddelen en hoeft geen bijkomende bijdrage betalen om zich te verzekeren tegen 'kleine risico’s'.

Meer informatie over het verzekeringssysteem van geneeskundige zorgen voor de zelfstandigeExterne link

Verplichte formaliteiten

Om recht te hebben op de vergoedingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, moet een startende zelfstandige de volgende stappen ondernemen:

  • zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds [link: interne économie> entreprises> protection sociale > caisse assurances] dat men maandelijks de sociale bijdragen stort
  • zich inschrijven bij een ziekenfondsExterne link

Het sociaal verzekeringsfonds stuurt naar het ziekenfonds de documenten en informatie die nodig zijn om recht te hebben op geneeskundige verzorging en vergoeding.

Vergoedingen

Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Als u arbeidsongeschikt bent om gezondheidsredenen, zult u maximaal twaalf maanden lang een forfaitaire dagvergoeding ontvangen, vanaf de tweede maand. Na deze termijn zult u invaliditeitsuitkeringen ontvangen.

Andere links :

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de portaalsite over de sociale zekerheid.Externe link

Meer informatie over de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit van zelfstandigenExterne link

Moederschap

Als een zelfstandige werkneemster (of helpende echtgenote) zwanger is, heeft ze recht op een pre- en postnataal verlof van acht weken (zes weken rust zijn verplicht). Tijdens deze werkloze periode ontvangt zij een vervangingsinkomen. Om een vervroegde werkhervatting te vergoeden, ontvangen vrouwelijke zelfstandigen voortaan gratis 105 dienstencheques die zij kunnen gebruiken tijdens de acht maanden na de geboorte.

Andere linken :

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de portaalsite over de sociale zekerheid.Externe link

Meer informatie over moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigenExterne link

Niet gevonden wat u zocht?