Sociaal secretariaat

Wanneer u een zelfstandige activiteit begint die de aanwerving van personeel vergt, moet u een aantal administratieve formaliteiten vervullen die door de sociale wetgeving worden opgelegd. Het kan dus nuttig zijn een beroep te doen op een erkend sociaal secretariaat om die ingewikkelde stappen in uw plaats te vervullen.

Rol van het sociaal secretariaat

De aansluiting bij een sociaal secretariaat is niet verplicht. Indien u dit toch doet dan moet u weten dat de erkende sociale secretariatenExterne link erkend en gecontroleerd worden door de overheid. Een erkend sociaal secretariaat moet heel strikte wettelijke voorwaarden naleven en is onder meer de gemachtigde van de werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Concreet voert het verschillende taken uit, waaronder:  

verwerking van de gegevens met betrekking tot de lonen en de premies alsook de berekening ervan

de inschrijving bij een kinderbijslagfonds en een jaarlijkse vakantiekas

de aangiften bij de belastingen voor de bedrijfsvoorheffing en de driemaandelijkse aangiften en betalingen aan de RSZ.
 
de opstelling van arbeidscontracten, het personeelsregister, verschillende  sociale documenten (loonfiche, individuele rekening, vakantieattest …)

Meer info over de erkenning en de rol van de sociale secretariatenExterne link

Nieuwe werkgever: financiële tussenkomst van de RSZ in de inschrijvingskosten

De aansluiting bij een sociaal secretariaat zal u tussen 15 en 20 euro per maand kosten. De RSZ kan echter financieel tussenbeide komen in de volgende twee gevallen:

  • wanneer u voor het eerst een werknemer aanwerft: 36,45 euro per trimester gedurende 13 trimesters, waarvoor u de korting eerste werknemer krijgt; 
  • wanneer u afhangt van de paritaire commissie van de horecasector: 10 euro per voltijds equivalent personeelslid per trimester. 

Deze tussenkomst wordt eveneens toegekend bij de aanwerving van een tweede werknemer, onder dezelfde voorwaarden.

Meer info over de tussenkomst in de aansluitingskosten bij een erkend sociaal secretariaat.Externe link

Niet gevonden wat u zocht?