Faillissementsverzekering

Staat uw zaak op de rand van een faillissement? Dreigt uw bedrijf aan zijn schulden ten onder te gaan? Uw sociaal statuut van zelfstandige geeft recht op een verzekering om gedurende een bepaalde periode een sociale dekking te ontvangen.

Concreet verzekert deze 'faillissementsverzekering' onder bepaalde voorwaarden:

  • een maandelijkse uitkering gedurende maximaal twaalf maanden 
  • het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal twaalf maanden

Rechthebbenden

Behalve zelfstandigen die failliet zijn verklaard of personen voor wie een collectieve schuldenregeling geldt, dekt deze sociale verzekering ook:

  • bedrijfsleiders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet zijn verklaard
  • niet-handelaren die hun schulden niet kunnen betalen (zoals landbouwers, beoefenaars van een vrij beroep …)

Opmerking:Bij een faillissement en sluiting van een bedrijfExterne link kunnen ook de werknemers getroffen worden als de werkgever of curator hen niet de verschuldigde vergoedingen overmaakt. Als bediende kunt u een aanvraag indienen bij het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO)Externe link.

Beperkingen

U kunt maar een keer in uw loopbaan aanspraak maken op de 'faillissementsverzekering'.U komt niet in aanmerking voor deze verzekering als:

  • u strafrechtelijk veroordeeld bent in het kader van het faillissement
  • u zelf uw onvermogen hebt georganiseerd

Er bestaan andere beperkingen op deze verzekering; informeer u daarvoor bij het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen waarbij u bent aangesloten.

 

Formaliteiten

Om aanspraak te kunnen maken op deze sociale verzekering, moet u binnen de termijnen uw aanvraagExterne link indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Meer informatie over de faillissementsverzekeringExterne link

 

Niet gevonden wat u zocht?