Sociaal overleg

België is bekend voor zijn stelsel van sociaal overleg. Dit institutionele stelsel van onderhandelingen op verschillende niveaus tussen de sociale partners resulteert in de particuliere sector in collectieve arbeidsovereenkomstenExterne link (cao's).


Er zijn paritaire comitésExterne link opgericht om deze cao's in elke activeitssector te onderhandelen. De resultaten hebben zowel betrekking op de arbeidsvoorwaarden als op het loon en het bewaren van de sociale vrede.

Sociale vrede

Bij het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst verbinden de vertegenwoordigers van het patronaat en van de vakbonden zich ertoe om, tijdens de geldigheidsduur van de cao, de bepalingen in het akkoord na te leven. Zo blijft de sociale vrede bewaard.

Meer informatie

De sectorale Collectieve ArbeidsovereenkomstenExterne link kunt u raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De intersectorale Collectieve ArbeidsovereenkomstenExterne link kunt u raadplegen op de website van de Nationale Arbeidsraad (NAR)

Meer informatie over sociaal overlegExterne link (ondernemingsradenExterne link, comités voor preventie en bescherming op het werkExterne link, sociale verkiezingenExterne link, vakbondsafvaardigingExterne link) vindt u op het portaal belgium.be.

Niet gevonden wat u zocht?