Personeel aanwerven

 

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona)

Met de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) kan de werkgever de aanwerving en uitdiensttreding van een werknemer elektronisch aangeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Dimona is verplicht voor alle werkgevers, de overheidsdiensten inbegrepen. 

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling indienen

Deze aangifte gebeurt zeer eenvoudig. Ze bevat alleen de noodzakelijke gegevens van de werkgever en werknemer, en de datum van in- of uitdiensttreding.

Een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling indienenExterne link (DIMONA) op de portaalsite van de sociale zekerheid. U kunt Dimona ook telefonisch uitvoeren, op het nummer 02 511 51 51.

Meer informatie over de aanwerving van personeelExterne link vindt u op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Aanwervings- en rekruteringsvoorwaarden

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst moet aan bepaalde geldigheidsvereistenExterne link worden voldaan. Ook tijdens een rekruteringsprocedure moet een werkgever overigens bepaalde voorschriften en gedragsregels in acht nemen (informatie over de aangeboden betrekking, niet-discriminatieExterne link, …) die in een collectieve arbeidsovereenkomstExterne link ingeschreven zijn.

Niet gevonden wat u zocht?