Vennootschap onder firma (vof)

Omschrijving van de vof

De vennootschap onder firma is een vennootschap die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten. Ze heeft als doel om, onder een gemeenschappelijke naam, een burgerrechtelijke activiteit of een handelsactiviteit uit te oefenen.

Een personenvennootschap

Het gaat om een zuivere ‘personenvennootschap’, wat betekent dat: 

 • het overlijden van een vennoot de vennootschap ontbindt,
 • de vennoten hun aandeel niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten,
 • alle beslissingen met eenparigheid moeten worden genomen.

Solidariteit van vennoten

De vennoten onder firma zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, inzover dit is gebeurd onder de gemeenschappelijke naam, en minstens een vennoot heeft getekend. Het faillissement van de vof heeft ook het faillissement van de vennoten tot gevolg.

De oprichting van een vof

De oprichting van de vof gebeurt door het opstellen van een onderhandse akte, die wordt geregistreerd. Alle handelsdocumenten die uitgaan van deze vennootschap moeten duidelijk vermelden dat het om een vof gaat. In dit geval is de vof fiscaal onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Deze vennootschapsvorm is vooral interessant als samenwerkingsvorm tussen personen met vrije beroepen. Ook voor het uitoefenen van een zelfstandig bijberoep en voor een joint venture is zij geschikt.

Voordelen van deze vennootschapsvorm

 • Bij de oprichting is geen notariële akte vereist, een onderhandse akte volstaat.
 • De aandelen zijn niet overdraagbaar zonder akkoord van de andere vennoten, zodat het familiaal karakter gewaarborgd is.
 • Beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken.
 • Er is geen minimumkapitaal vereist.
 • De 'inbreng' van de vennoten kan bestaan uit arbeid.

Nadelen

 • Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.
 • De handelsdocumenten moeten vermelden dat het om een vof gaat.
 • Het faillissement van de vof kan het faillissement van de vennoten tot gevolg hebben.

Kapitaal

Er is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten moeten in de VOF inbrengen waartoe ze zich in de statuten hebben verbonden.

Akte

De vof kan worden opgericht bij notariële akte, maar dit is niet verplicht.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

Binnen vijftien dagen na de opmaak van de definitieve akte moet een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie worden neergelegd. De griffie zorgt daarna voor de bekendmaking in het Belgisch StaatsbladExterne link.

Alle vennootschappen moeten zich inschrijven in het rechtspersonenregister, dat bij de griffie van de rechtbank van koophandel gehouden wordt. Zij kent hun een ondernemingsnummer toe.

Na inschrijving in het rechtspersonenregister moet de vennootschap die handelsactiviteiten wil voeren, zich in de hoedanigheid van handelaar inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloketExterne link.

Niet gevonden wat u zocht?