De gewone commanditaire vennootschap (gcv)

Omschrijving van de gcv

De gewone commanditaire vennootschap (gcv) is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd. Deze vennootschapsvorm is bijvoorbeeld geschikt voor wie een zaak wil starten (werkende vennoot of zaakvoerder) maar zelf over onvoldoende kapitaal beschikt.

Bijzonderheden

 • Er is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten moeten wel in de gcv inbrengen, waartoe zij zich in de statuten verbonden hebben. De maatschappelijke benaming moet de naam dragen van een of meerdere beherende vennoten.
 • Het gebruik van de naam van de stille vennoot in de benaming van de vennootschap is niet meer verboden, maar heeft een grotere geldelijke aansprakelijkheid tot gevolg. De stille venoot is maar verbonden tot het bedrag dat hij beloofd heeft in te brengen. Hij mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet met een volmacht. De beherende vennoten hebben een onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid, terwijl de stille vennoten maar een beperkte aansprakelijkheid hebben.

Akte

De gcv kan worden opgericht bij notariële akte, maar dit is niet verplicht

Wettelijke en administratieve verplichtingen

Binnen de vijftien dagen na de opmaak van de definitieve akte moet een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie worden neergelegd. De griffie zorgt daarna voor de bekendmaking in het Belgisch StaatsbladExterne link.

Alle vennootschappen moeten zich inschrijven in het rechtspersonenregister, dat ter griffie van de rechtbank van koophandel gehouden wordt. Deze kent hun een ondernemingsnummer toe.

Na inschrijving in het rechtspersonenregister moet de vennootschap die handelsactiviteiten wil voeren, zich in de hoedanigheid van handelaar inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloketExterne link.

Voordelen

De gcv biedt verschillende voordelen:

 • Er is geen minimumkapitaal vereist.
 • De gcv vereist geen notariële akte bij de oprichting, een onderhandse akte volstaat.
 • De aandelen zijn niet overdraagbaar zonder akkoord van de andere vennoten, wat het familiaal karakter van de vennootschap verzekert.
 • De verplichting tot publicatie is beperkt.
 • De arbeid verricht door de vennoten kan gelden als 'inbreng'.
 • De verantwoordelijkheid van de stille vennoten is beperkt tot hun gestorte of beloofde inbreng.
 • Deze inbreng geeft recht op een deelname in de winst, maar hun aandeel in verlies is beperkt tot hun inbreng.

Nadelen

De gcv biedt ook enkele nadelen:

 • De solidaire verantwoordelijkheid van de vennoten.
 • De handelsdocumenten moeten duidelijk vermelden dat het om een gcv gaat.
 • Het faillissement van de gcv heeft ook het faillissement van de vennoten tot gevolg.
 • Als een van de stille vennoten zich gedraagt als een beherende vennoot en/of bestuurshandelingen uitvoert, zal deze dus beschouwd worden als een beherend vennoot en solidair en onbeperkt verantwoordelijk zijn.

Niet gevonden wat u zocht?