Economisch samenwerkingsverband (esv)

Omschrijving van een economisch samenwerkingsverband (esv)

Economische samenwerkingsverbanden zijn vennootschappen met een onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Zij bieden ondernemingen de mogelijkheid om een zelfstandige juridische samenwerkingseenheid op te richten om de economische activiteit te vereenvoudigen, rationaliseren of ontwikkelen. Het samenwerkingsverband moet verband houden met de economische activiteit van de ledenondernemingen en moet een ondersteunend karakter hebben (bijvoorbeeld gezamenlijke boekhouding of prospectie). Deze vennootschapsvorm kan dus niet worden gebruikt om een nieuw bedrijf op te richten of om alle activiteiten van de leden te verenigen.

Het esv is fiscaal transparant: voor de toepassing van de Belgische inkomstenbelasting wordt het geacht geen rechtspersoonlijkheid te bezitten. Daardoor zijn de resultaten van dit samenwerkingsverband uitsluitend belastbaar als winst of baat bij de leden. Dat neemt niet weg dat een esv of eesv haar rechtspersoonlijkheid behoudt om haar andere fiscale verplichtingen te vervullen.

Akte

Deze vennootschapsvorm kan opgericht worden bij onderhandse akte. De oprichtingsakte kan een notariële akte zijn, maar dat is geen verplichting.

Bestuurders

De bestuurders van een esv moeten natuurlijke personen zijn.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

Een uittreksel van de oprichtingsakte moet binnen vijftien dagen na de opmaak van de definitieve akte worden neergelegd bij de griffie. De griffie zorgt vervolgens voor de bekendmaking in het Belgisch StaatsbladExterne link.

Alle neergelegde stukken worden bewaard in een dossier dat wordt bijgehouden door de griffie van de rechtbank van koophandel, in het rechtspersonenregister.

Na inschrijving in het rechtspersonenregister moet de vennootschap die handelsactiviteiten wenst te ontplooien zich in de hoedanigheid van handelaar inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloketExterne link naar keuze.

Niet gevonden wat u zocht?