Europese economische samenwerkingsverband (eesv)

Omschrijving van het Europese economische samenwerkingsverband (eesv)

Het Europese economische samenwerkingsverband is een structuur die ondernemingen de mogelijkheid biedt om een zelfstandige juridische samenwerkingseenheid op te richten om de economische activiteit te vereenvoudigen, rationaliseren of ontwikkelen. Het samenwerkingsverband moet betrekking hebben op de economische activiteit van de ledenondernemingen en moet een ondersteunend karakter hebben (bijvoorbeeld gezamenlijke boekhouding of prospectie). Deze vennootschapsvorm kan dus niet worden gebruikt om een nieuw bedrijf op te richten of om alle activiteiten van de leden te verenigen.

Het verschil tussen het Europees economisch samenwerkingsverband (eesv) en het economisch samenwerkingsverband (esv) bestaat erin dat het eesv leden uit verschillende lidstaten van de Europese Unie moet tellen, wat niet noodzakelijk het geval is voor de esv.

Het eesv is fiscaal transparant: voor de toepassing van de Belgische inkomstenbelasting wordt het geacht geen rechtspersoonlijkheid te bezitten zodat de resultaten van dit samenwerkingsverband uitsluitend belastbaar zijn als winst of baat bij de leden

Akte

Het eesv kan opgericht worden bij onderhandse akte. De oprichtingsakte kan een notariële akte zijn, maar dit is geen verplichting.

Bestuurders

De bestuurders van een esv moeten natuurlijke personen zijn.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

Een uittreksel van de oprichtingsakte moet binnen vijftien dagen na de opmaak van de definitieve akte worden neergelegd bij de griffie. De griffie zorgt vervolgens voor de bekendmaking in het Belgisch StaatsbladExterne link.

De oprichtingsakte zal ook worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese GemeenschappenExterne link.

Alle neergelegde stukken worden bewaard in een dossier dat wordt bijgehouden door de griffie van de rechtbank van koophandel, in het rechtspersonenregister.

Niet gevonden wat u zocht?