Eenmanszaak

Wanneer zij een onderneming opzetten en een goed afgelijnde juridische structuur kiezen, rijst bij veel zelfstandigen en beheerders de vraag: kies ik voor een eenmanszaak (als natuurlijk persoon) of voor een vennootschap?

Voor- en nadelen van de eenmanszaak

Een van de grootste voordelen van de eenmanszaak, is dat zij zo eenvoudig op te richten is.

Toch brengt een eenmanszaak ook heel wat belangrijke nadelen met zich mee. Het is namelijk een ondernemingsvorm die wordt opgericht door een natuurlijk persoon (de stichter). Het vermogen van de onderneming is niet gescheiden van dat van zijn stichter, die dus onbeperkt aansprakelijk is voor eventuele schulden.

Het geheel van goederen (roerende en onroerende) kan dus in beslag worden genomen door de schuldeisers en de schulden van de stichter kunnen zelfs worden verhaald op het vermogen van de echtgenoot.

Verschil tussen eenmanszaak en onderneming

In tegenstelling tot de eenmanszaak staat de onderneming een scheiding toe tussen het kapitaal van de onderneming en dat van de onderneming, zodat een deel van het vermogen uitgesloten blijft van het risico van de onderneming. De onderneming beschikt bovendien over een eigen rechtspersoon en heeft zo eigen rechten, alsook plichten.

Onderneming met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid

Er bestaat bovendien een verschil tussen ondernemingen met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid.

Bij de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (nv, bvba, cvba) is de vennoot voor de schulden van de onderneming slechts aansprakelijk ten belope van zijn inbreng, dat wil zeggen het kapitaal dat hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Bij ondernemingen met onbeperkte aansprakelijkheid staat de vennoot met met zijn persoonlijke vermogen in voor de verbintenissen van de vennootschap.

Huwelijksstelsel en eenmanszaak

Bij de inschrijving van een natuurlijk persoon in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kunnen alle gegevens over de echtgenoot, de huwelijksplaats, de huwelijksdatum en het gekozen huwelijksstelsel meegedeeld worden. Als dit het geval zou zijn, moet een scheidingsdatum ook worden meegedeeld, en ook wanneer er een scheiding van goederen is uitgesproken.

Volgens het gekozen huwelijksstelsel kan de echtgenoot al of niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de vennootschap.

Niet gevonden wat u zocht?