Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)

Omschrijving van coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)

De coöperatieve vennootschap is een vennootschap die is samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten, met veranderlijke inbrengen.

Kapitaal

Er is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten moeten wel in de cvoa inbrengen waartoe zij zich in de statuten verbonden hebben.

Akte

De oprichtingsakte kan een notariële akte zijn, maar dit is geen verplichting.

Bestuurders

De bestuurders zijn vrij bepaald door de statuten.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

Binnen vijftien dagen na de opmaak van de definitieve akte moet een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie worden neergelegd. De griffie zorgt daarna voor de bekendmaking in het Belgisch StaatsbladExterne link.

Alle vennootschappen moeten zich inschrijven in het rechtspersonenregister dat ter griffie van de rechtbank van koophandel gehouden wordt. Deze kent hun een ondernemingsnummer toe.

Na inschrijving in het rechtspersonenregister moet de vennootschap die handelsactiviteiten wil voeren, zich in de hoedanigheid van handelaar inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloketExterne link.

Niet gevonden wat u zocht?