Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

De coöperatieve vennootschap (cv/cvba) bestaat uit vennoten waarvan het aantal en de inbreng schommelt.

Bijzonderheden

De coöperatieve vennootschap moet uit minstens drie personen bestaan.

Akte

Binnen vijftien dagen na de opmaak van de definitieve akte moet een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie worden neergelegd. Deze zorgt daarna voor de bekendmaking in het Belgisch StaatsbladExterne link.

 

Statuten

Om als coöperatieve vennootschap te worden erkend, moeten de statuten van de geïnteresseerde coöperatieve vennootschappen de volgende principes bevatten:

  • de vrijwillige toetreding,
  • de gelijkheid of beperking van het stemrecht op de algemene vergadering,
  • de aanwijzing door de algemene vergadering van de leden van de raad van bestuur en van het college van commissarissen,
  • een restorno aan de vennoten,
  • de bestuursmandaten moeten in de regel onbezoldigd zijn en het nettodividendrendement mag niet hoger liggen dan 6 %.

Bestuurders

De bestuurders worden vrij bepaald door de statuten.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

De cv of cvba moet, als volkomen rechtspersoon, de volgende voorschriften naleven:

  • een financieel plan opmaken,
  • bij inbreng in geld: een bijzondere rekening op naam van vennootschap in oprichting openen,
  • bij inbreng in natura: een verslag laten maken door een bedrijfsrevisor.

Alle vennootschappen moeten zich inschrijven in het rechtspersonenregister dat ter griffie van de rechtbank van koophandel gehouden wordt. Deze kent hun een ondernemingsnummer toe.

Na inschrijving in het rechtspersonenregister moet de vennootschap die handelsactiviteiten wil voeren, zich in de hoedanigheid van handelaar inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij een ondernemingsloketExterne link naar keuze.

Niet gevonden wat u zocht?