Commanditaire vennootschap op aandelen (cva)

Omschrijving van de cva

De commanditaire vennootschap op aandelen is een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en een of meer stille vennoten die maar een bepaalde inbreng verbinden.

Bijzonderheden

 • De vennootschap bestaat uit minstens twee aandeelhouders waarvan er minstens één gecommanditeerde (beherende) en één commanditaire (stille) vennoot moet zijn.
 • De aansprakelijkheid van de stille vennoten is beperkt, maar de beherende vennoten zijn onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk.
 • De vennootschap kan aandelen aan toonder uitgeven.
 • De aandelen zijn vrij verhandelbaar.
 • De zaakvoerder kan worden aangesteld als statutair zaakvoerder.
 • De aandelen die het kapitaal voorstellen, zijn aan toonder.
 • De zaakvoerders moeten worden vernoemd in de oprichtingsakte: ze zijn altijd verantwoordelijk als oprichter van de vennootschap.
 • De bestuurder of zaakvoerder kan een rechtspersoon zijn.
 • De zaakvoerders zijn steeds hoofdelijk verbonden vennoten.
 • Voor een statutenwijziging is altijd de instemming van de zaakvoerders vereist.
 • De cva eindigt door de dood van de zaakvoerder, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Kapitaal

Het minimale kapitaal voor een cva is vastgelegd op 61 500 euro.

Voordelen

 • De stille vennoten zijn alleen aansprakelijk ten belope van hun inbreng.
 • De overdraagbare aandelen kunnen aan toonder zijn.
 • Deze vennootschapsvorm is heel geschikt voor een opvolging.

Nadelen

 • De beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden.
 • Er is een notariële akte vereist.
 • Er zijn boekhoudkundige verplichtingen inzake publicatie en er is een dubbele boekhouding verplicht.
 • Er is een hoog startkapitaal vereist.

 

Akte

De cva moet opgericht worden bij notariële akte.

Bestuurders

De zaakvoerders van de vennootschap moeten vennoten zijn en door de statuten worden aangewezen. De beherende vennoten kunnen de vennootschap alleen beheren.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

 • Registratie bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
 • Publicatie in het Belgisch StaatsbladExterne link.
 • Registratie van de aktes bij FOD Financiën.
 • Boekhoudkundige verplichting van publicatie.

Niet gevonden wat u zocht?