Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)

Omschrijving van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gevormd door een of meer personen, die alleen hun inbreng verbinden. De rechten van de vennoten kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen.

Gezien de beperkte aansprakelijkheid van de vennoten, bezit een bvba ook eigenschappen van een kapitaalsvennootschap. Ze mag aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam. Er mogen geen winstbewijzen worden uitgegeven.

Dit is de enige vennootschapsvorm die kan worden opgericht door een enkele natuurlijke persoon.

Bijzonderheden

 • De bvba wordt in principe opgericht voor onbepaalde duur, maar de statuten kunnen de duur beperken.
 • De statuten moeten worden opgesteld in een oprichtingsakte, bij de notaris.
 • De vennoten kunnen verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap zodra de oprichtingsakte is ondertekend.
 • De oprichters hebben een bijzondere aanpsprakelijkheid.

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte van een bvba moet de volgende zaken vermelden:

 • de rechtsvorm, de naam, de maatschappelijke zetel, het doel en de duur van de vennootschap,
 • de identiteit van de oprichters en vennoten,
 • het maatschappelijk kapitaal en het vrijgemaakte kapitaal,
 • het aantal en de nominale waarde van de deelbewijzen en de voorwaarden bij een eventuele overdracht,
 • het begin en einde van het boekjaar,
 • de algemene vergadering en de periodes van vergadering,
 • de aanwijzing van commissarissen,
 • bestuur: de aanstelling en manier van aanstellen van venno(o)t(en)-zaakvoerder(s).

Het kapitaal

Het kapitaal moet volledig worden volgestort op het moment van de oprichting van de vennootschap, en dit voor een bedrag van 18 550 euro. Dat betekent dat de vennoten zich schriftelijk verbinden om 18 550 euro ter beschikking te stellen van de vennootschap in wording.

Elk aandeel waarop in geld is ingeschreven moet tenminste voor één vijfde zijn volgestort. De aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, moeten volledig zijn volgestort op het moment van de oprichting. Van het kapitaal in zijn geheel moet ten minste 6 200 EUR werkelijk gestort zijn op de rekening van de bvba.

Bestuurders

De bestuurder in een bvba wordt ‘zaakvoerder’ genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de statutaire zaakvoerder en de niet-statutaire zaakvoerder. Zoals zijn naam aangeeft, wordt een statutaire zaakvoerder in de statuten benoemd. Hij kan in principe slechts afgezet worden door een besluit van de vennoten of wegens ernstige redenen. De statuten kunnen wel een andere regeling voorzien.

Een niet-statutaire zaakvoerder is een zaakvoerder die benoemd wordt door de algemene vergadering, met de gewone meerderheid. Hij kan in principe op elk ogenblik door de algemene vergadering bij gewone meerderheid afgezet worden.De statuten kunnen wel een andere regeling voorzien.

Vennoten

De bvba is de  enige vennootschapsvorm die door een enkele persoon kan worden opgericht. Telt een vennootschap maar een enkele vennoot, de oprichter, dan blijft deze als enige persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de aangegane verbintenissen.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

De bvba moet, als volkomen rechtspersoon, de volgende voorschriften naleven:

 • een financieel plan opmaken,
 • bij inbreng in geld: een bijzondere rekening openen op naam van de vennootschap in oprichting, 
 • bij inbreng in natura: verslag bedrijfsrevisor.

Binnen vijftien dagen na de opmaak van de definitieve akte moet een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie worden neergelegd. De griffie zorgt daarna voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Alle vennootschappen moeten zich inschrijven in het rechtspersonenregister dat bij de griffie van de rechtbank van koophandel gehouden wordt. Deze kent hun een ondernemingsnummer toe. Na inschrijving in het rechtspersonenregister moet de vennootschap die handelsactiviteiten wil voeren, zich in de hoedanigheid van handelaar inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen, bij een ondernemingsloketExterne link naar keuze.

Niet gevonden wat u zocht?