Vergunningen of erkenningen

Een vergunning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Wie een zaak uitbaat waar voedingsmiddelen worden gefabriceerd, in de handel gebracht of ingevoerd, moet een vergunning aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de VoedselketenExterne link (FAVV), dienst Eetwareninspectie.

Deze verplichting geldt voor alle zaken waar voedingsmiddelen worden verkocht:

  • alle ondernemingen van de horecasector,
  • keukens van scholen,
  • restaurants van bedrijven,
  • eventueel ook krantenwinkels, tankstations,
  • ...

 

Hoe een vergunning verkrijgen?

Om een vergunning van de FAVV te verkrijgen, moet de onderneming:

  • Een schriftelijke aanvraag in twee exemplaren indienen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
  • Voldoen aan de hygiënereglementeringExterne link tijdens de controles van het FAVV.
  • De kosten betalen voor het afleveren van de vergunning, gekoppeld aan de aard van de activiteit en het aantal in de vestiging tewerkgestelde bezoldigde personen.

De vergunning is geldig voor een periode van drie jaar. Ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de vergunning, moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.

Registratie en erkenning van aannemers van bouwwerken

Aannemers van bouwwerken zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen. Zij moeten zich registreren bij de Commissie voor Erkenning van de provincie in het ambtsgebied waar de onderneming is gevestigd (woonplaats of maatschappelijke zetel). Deze registratie zorgt dat zij in orde zijn met hun sociale en fiscale verplichtingen.

Uit te voeren stappen om erkend te worden

Om zich te laten registreren als aannemer van bouwwerken moet u:

  1. Een speciaal formulier aanvragen bij het Bestuur der Directe Belastingen.
  2. Het ingevulde formulier aangetekend opsturen naar de voorzitter van de Registratiecommissie.

Belangrijke opmerking:wie voor de uitvoering van zijn bouwwerken beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer, zal hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de sociale en fiscale verplichtingen van deze aannemer.

Erkenning van aannemers voor openbare werken

De aannemer die in aanmerking wil komen voor het uitvoeren van werken voor de Staat of andere overheidsdiensten moet een erkenning als aannemer kunnen voorleggen (behalve voor werken van geringe omvang). De aanvraag tot erkenning moet worden ingediend, ofwel door de ondernemer zelf, ofwel door zijn beroepsvereniging bij de Commissie voor Erkenning van aannemers.

Andere vergunningen of erkenningen

Voor de uitoefening van sommige activiteiten hebt u een vergunning of een specifieke erkenning van de sector in kwestie nodig. Bijvoorbeeld: het uitbaten van een slachthuis, reisbureau, huwelijksbureau ...

Hier vindt u een activiteitenlijst en de officiële instanties waar u zich tot moet wenden om de vereiste vergunning te verkrijgExterne link

Niet gevonden wat u zocht?