Ondernemingsnummer

Wat is het ondernemingsnummer?

Het unieke ondernemingsnummer is een identificatiesleutel. Met dit nummer kunnen ondernemingen hun identiteit bewijzen:

 • bij de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid,
 • in het kader van de elektronische overdracht van gegevens in de nieuwe e-government omgeving.

Om de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken, werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het voormalige btw-identificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer.

Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)is een register dat alle identificatiegegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opslaat. Ze neemt de gegevens op van het rijksregister van rechtspersonen, van het handelsregister, van de btw, van de rsz en wordt up to date gehouden door de bevoegde organisaties die er de gegevens invoeren.

Inschrijving in de KBO als commerciële onderneming

Hoewel de vennootschappen al werden opgenomen in de KBO en hun ondernemingsnummer ontvingen via de griffier van de Handelsrechtbank, zijn ze verplicht om zich als commerciële of ambachtelijke onderneming in te schrijven bij een ondernemingsloketExterne link.

U kunt het ondernemingsloket zelf kiezen, waar uw onderneming ook gevestigd is.

Negen instellingen zijn erkend als ondernemingsloket. Zij beschikken over meer dan 200 kantoren, verspreid over gans België.

Het ondernemingsloket controleert of de onderneming alle voorwaarden vervult die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep (de basiskennis van bedrijfsbeheer en de beroepsbekwaamheid voor de gereglementeerde beroepen, de vergunning beenhouwer-spekslager en de beroepskaart voor vreemdelingen).

De inschrijvingsprocedure is dezelfde als die voor natuurlijke personen.

In te dienen documenten bij de inschrijving in het ondernemingsloket

Wie zich bij het ondernemingsloket wil inschrijven, moet volgende documenten kunnen voorleggen:

 • de persoonlijke gegevens van de oprichter(s),
 • de maatschappelijke en commerciële naam van de onderneming,
 • de rechtsvorm,
 • het ondernemingsnummer,
 • de uitbatingsadressen (+ tel, fax en e-mail),
 • de datum van de aanvang van de activiteit,
 • de publicatiedatum van de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad,
 • het rekeningnummer bij een financiële instelling,
 • het bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer en indien nodig van beroepsbekwaamheid,
 • de bijzondere vergunningen (beroepskaart, vergunning beenhouwer-spekslager),
 • een uittreksel van de statuten en een attest beheermandaat.

Deze inschrijving kost 71 euro, plus 71 euro per bijkomende vestigingseenheid.

Gevolgen van de inschrijving in het ondernemingsloket

Het inschrijven in het ondernemingsloket heeft een aantal gevolgen:

 • Deze inschrijving geldt als vermoeden van handelaar of ambachtsman.
 • Voor handels- en ambachtsondernemingen vervangt het ondernemingsnummer het nummer in het handels- of ambachtsregister.
 • Het ondernemingsnummer moet u vermelden op alle akten, facturen, aankondigingen, mededelingen, brieven, orders en andere stukken van handels- of ambachtsondernemingen.
 • Het woord 'Rechtspersonenregister' of de afkorting RPR en het ondernemingsnummer moet u vermelden op de gebruikte gebouwen, stalletjes en vervoersmiddelen.

 

Niet gevonden wat u zocht?