Basiskennis bedrijfsbeheer

Elke kmo die als handelsonderneming een activiteit wil uitoefenen als hoofdberoep of bijberoep en hiervoor een inschrijving in de Kruispuntbank van OndernemingenExterne link nodig heeft, moet eerst bij het ondernemingsloketExterne link naar keuze haar basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. Het is van geen belang of de activiteit in hoofdberoep of in bijberoep uitgeoefend wordt.. Daarnaast moeten de kmo’s die een gereglementeerd beroep willen uitoefenen, het bewijs leveren van hun specifieke beroepsbekwaamheid. De grote ondernemingen moeten geen rekening houden met deze maatregel.

Gereglementeerde beroepen

De gereglementeerde beroepenExterne link worden in drie activiteitssectoren ingedeeld: fietsen en motorvoertuigen, bouw en elektrotechniek en personenverzorging.

Indeling in activiteitssectoren

29 van de 34 gereglementeerde beroepen kunnen worden ingedeeld in 3 activiteitssectoren:

 • fietsen en motorvoertuigen,
 • bouw en elektrotechniek,
 • personenverzorging, opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer.

De overige 5 beroepen zijn:

 • slager-groothandelaar,
 • installateur-frigorist,
 • droogkuiser-verver,
 • restaurateur of traiteur-banketaannemer,
 • brood- en banketbakker.

Aan welke criteria moet een onderneming beantwoorden om te worden erkend als kmo?

Om te worden erkend als kmo moet een onderneming een aantal voorwaarden vervullen:

 • Het aantal personeelsleden is lager of gelijk aan 50 werknemers op jaarbasis.
 • Maximum 25 % van de aandelen en effecten is in handen van andere vennootschappen dan de kmo.
 • De omzet is lager of gelijk aan 7 000 000 euro, of de totale balans is niet hoger dan 5 000 000 euro.

Hoe bewijst u dat u over basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid beschikt?

U moet:

 • Een geldig diploma voorleggen. Bijvoorbeeld: een getuigschrift van het secundair onderwijs op het vlak van basiskennis van het bedrijfsbeheer, een diploma van het hoger onderwijs.
 • Over voldoende praktijkervaring beschikken. U bezit geen diploma, maar u heeft gedurende een aantal jaren gewerkt. U moet dit bewijzen met schriftelijke documenten: een arbeidsovereenkomst, een attest van de werkgever …
 • Een examen afleggen bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Als u niet voldoet aan bovenvermelde criteria kunt u een examen afleggen om een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer te behalen. U vindt het programma en inschrijvingsformulier op de website van de FOD Economie.
 • Een derde persoon bewijst de ondernemersvaardigheden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op een ‘derde persoon’. Deze zal instaan voor het dagelijks bestuur van de onderneming en kan zijn kennis van bedrijfsbeheer bewijzen.

Vrijstellingen

Sommige kmo's kunnen een vrijstelling krijgen van de verplichting om hun kennis bedrijfsbeheer te bewijzen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor kmo’s die al sinds 1 januari 1999 ingeschreven zijn in het handelsregister, voor titularissen van een dienstverlenend intellectueel beroep of voor beroepen die krachtens een andere wet gereglementeerd zijn.

Voor meer informatie kunt u de site van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en EnergieExterne link bezoeken.

Niet gevonden wat u zocht?