Stedenbouwkundige plannen

De stedenbouwkundige vergunning

Zowel voor ondernemingen als voor particulieren vergen bepaalde handelingen of werken het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

De stedenbouwkundige vergunning laat u toe bepaalde werken uit te voeren, zoals bouwen, ombouwen, afbreken, enz. Deze vergunning is ook vereist wanneer u een terrein voor bepaalde activiteiten wenst te gebruiken of wanneer het een wijziging betreft van de bestemming van een gebouw of van een lokaal.

Om te weten of u een vergunning nodig heeft kan u contact opnemen met:

  • uw architect;
  • de stedenbouwkundige dienst van de betrokken gemeente;
  • het gewest.

De reglementering inzake bouwvergunningen is behoorlijk complex, meerbepaald omdat het een geregionaliseerde materie betreft.

De duur van de vergunning

In principe heeft de stedenbouwkundige vergunning een onbeperkte looptijd. De bestemming aangegeven in de vergunning blijft toegelaten tot wanneer een nieuwe stedenbouwkundige vergunning deze vervangt.

In een aantal gevallen is de geldigheid van de stedenbouwkundige vergunning beperkt: tussen 1 en 9 jaar, bijvoorbeeld, voor:

  • reclamepanelen en uithangborden;
  • het opslaan van een of meerdere oude voertuigen, schroot, materiaal of afval;
  • het parkeren van voertuigen, met inbegrip van deze gebruikt voor publicitaire doeleinden;
  • ...

Voor meer info, aarzel niet om de bevoegde diensten van uw gewest te contacteren:

Vlaams GewestExterne link

Brussels Hoofdstedelijk GewestExterne link

Waals GewestExterne link (fr)

Niet gevonden wat u zocht?