Overname van een onderneming

Wenst u een bestaande onderneming over te nemen? Twee mogelijkheden dienen zich aan: 

  • ofwel koopt u het handelsfonds over, 
  • ofwel koopt u de aandelen over van de vennootschap die de activiteit beheert.

Overname van het handelsfonds

Het handelsfonds bestaat zowel uit materiële goederen zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen, waar, grondstoffen, enz., als uit niet-materiële goederen zoals het klantenbestand, de handelsnaam, het logo, de faam, de knowhow.

De voorraad is in het algemeen niet inbegrepen in de waarde van het  handelsfonds en moet bij de overdracht het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke evaluatie.

Opmerking: De schulden, schuldvorderingen en onroerende goederen zijn eveneens uitgesloten van deze evaluatie.

Overname van aandelen van de vennootschap

In tegenstelling tot de overname van het handelsfonds houdt de overname van aandelen ook het overnemen in van de schuldvorderingen en schulden. Het is dan ook van belang niet alleen de voorgelegde cijfers te controleren, maar ook na te gaan of geen enkele schuld over het hoofd werd gezien (belastingschuld, btw-schuld, rsz-schuld en andere).

Inzake belastingschuld kan u het fiscaal certificaat eisen (1 maand geldig) dat bevestigt dat de verkoper geen belastingschulden heeft.

Bij gebreke aan dat document zijn de verkoper (cedent) en de koper (cessionaris) hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschuld.

Om dit certificaat te bekomen richt u een schriftelijke vraag tot de FOD Financiën, Bestuur der Directe BelastingenExterne link.

De overnemer dient de overnameovereenkomst binnen de 15 dagen bij het registratiebureau registreren.

Meer weten:

Niet gevonden wat u zocht?