Geregistreerde aannemers

De aannemers van bouwwerken zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen. Zij moeten zich registreren bij de Registratiecommissie van de provincie waar de onderneming is gevestigd (woonplaats of maatschappelijke zetel). Deze registratie laat toe het bewijs te leveren dat de aannemer in orde is met zijn sociale en fiscale verplichtingen.

Hoe zich laten registreren?

De aanvraag moet worden ingediend via een speciaal formulier afgeleverd door de Administratie der Directe belastingen. Deze aanvraag moet bij aangetekend schrijven gericht worden tot de Voorzitter van de Registratiecommissie.

Deze registratie is belangrijk omdat wie voor de uitvoering van onroerende werken een beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer als hoofdelijk aansprakelijk wordt beschouwd voor de betaling van de door deze aannemer verschuldigde belastingen en sociale bijdragen.

Erkenning

De erkenning is een kwaliteitslabel. De aannemers worden onderzocht en gecontroleerd volgens een reeks criteria van technische bekwaamheid en financiële capaciteit.

In het kader van een overheidsopdracht, bijvoorbeeld, beoogt de erkenning de nodige waarborgen te bieden voor de goede uitvoering van de openbare werken.

De aanvraag tot erkenning moet worden ingediend, ofwel door de ondernemer zelf, ofwel door zijn beroepsvereniging bij de Commissie voor Erkenning van aannemers.

Meer info betreffende de wetgeving inzake aannemers van bouwwerkenExterne link

Niet gevonden wat u zocht?