Ambulante en kermisactiviteiten

illustrations

Wenst u een ambulante activiteit uit te oefenen, huis-aan-huisverkoop, op de openbare weg, op openbare of private markten? Oefent u een kermisactiviteit uit in het kader van de uitbating van kermisattracties of inrichtingen van kermisgastronomie? Dan dient u voorafgaandelijk te beschikken over een vergunning voor ambulante of kermisactiviteiten. Deze vergunning kan worden verkregen bij een ondernemingsloketExterne link naar keuze.

Hoe een leurkaart verkrijgen?

Om de leurkaart te verkrijgen bij een ondernemingsloket ondernemingsloket naar keuze,
dient u:

  • het bewijs te leveren van uw kennis van het basisbeheer
  • een bewijs voor te leggen van goed gedrag en zeden als de overwogen activiteit huis-aan-huisverkoop is

Ambulante activiteiten die geen vergunning vergen

  • de verkoop in het kader van een "home party"
  • de occasionele verkoop door particulieren van goederen die afkomstig zijn uit hun eigen vermogen
  • de verkoop tijdens foren en salons
  • de verkoop via automaten;
  • de verkoop van voedingsproducten via een ambulante winkel bij een vast cliënteel;
  • de verkoop zonder handelskenmerk en met filantropisch oogmerk. Dit type verkoop vergt, in bepaalde gevallen, een voorafgaande vergunning verleend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Meer info over ambulantenExterne link

Hoe een kermisactiviteitenkaart bekomen?

  • het bewijs leveren van uw kennis van het basisbeheer;
  • aantonen dat uw attractie voldoet aan de bij wet voorziene veiligheidscontroles.

Meer info over de kermisactiviteitenExterne link

Niet gevonden wat u zocht?