Vennootschapsbelasting

Vennootschappen, verenigingen, organen en instellingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting als zij:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten
  • hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste vestiging, de zetel van bestuur of beheer in België hebben
  • zich toeleggen op een winstgevende uitbating of winstgevende handelingen

De vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten één keer per jaar een aangifte indienen.
Het stelsel van de vennootschapsbelasting vertrekt van het principe dat alle inkomsten van de onderneming in aanmerking worden genomen.
Het basistarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99 %. In bepaalde gevallen is er een verlaagd opklimmend tarief.

Meer informatie over de vennootschapsbelasting vindt u in het 'Vademecum van de onderneming'Externe linkvan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Niet gevonden wat u zocht?