Belasting van zelfstandigen

Als een onderneming onder eigen naam wordt uitgebaat en niet in de vorm van een onderneming zullen de winsten van de ondernemer onderworpen zijn aan de personenbelasting.

De belastbare winst van een onderneming wordt ongeveer op dezelfde manier vastgelegd als bij een eenmanszaak. De tarieven zijn echter verschillend. In het geval van personenbelasting kan het tarief oplopen tot 50 %, terwijl de aanslagvoet van vennootschappen oploopt tot maximum 33,9 %. In bepaalde gevallen kan deze aanslagvoet nog verlaagd worden. Bij grote winsten is het vaak interessanter om de vorm van een vennootschap aan te nemen.

Meer informatie over de aanslagvoeten van de personenbelasting.Externe link

Meer informatie over de aanslagvoeten van de vennootschapsbelasting.Externe link

Deze belasting wordt een keer per jaar berekend , op basis van de belastingaangifte die alle belastbare inkomsten bevat (onroerende en roerende inkomsten, beroepsinkomsten en diverse inkomsten).

Niet gevonden wat u zocht?