Externe middelen

U hebt onderzocht over welk eigen kapitaal u beschikt, maar moet vaststellen dat deze middelen onvoldoende zijn. Dan kunt u voor de financiering van uw onderneming alleen nog andere financieringsbronnen aanspreken: externe middelen.

Op korte of lange termijn kunnen verschillende kredietvormen worden toegekend.

De meest gevraagde financieringen zijn:

  • de financiering van onroerende activa,
  • de financiering van bedrijfskapitaal,
  • de financiering van waarborgen.

 

Steun

Normaal gezien financieren de banken projecten op basis van een zeer uitvoerig businessplan.

Het ParticipatiefondsExterne link, een openbare kredietinstelling, kent kredieten toe aan zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, zaakvoerders van kmo's, starters en in een aantal gevallen zelfs aan werkzoekenden.

Bepaalde kamers van koophandel financieren ook innoverende projecten of brengen u in contact met mogelijke partners.

In Brussel

In Wallonië

In Vlaanderen

  • De ParticipatieMaatschappij VlaanderenExterne link is een instelling die afhankelijk is van de Vlaamse overheid. Ze biedt kmo's die willen investeren in Vlaanderen verschillende producten aan om de financiering mogelijk te maken.Hierbij gaat het eigenlijk om openbare investeringen.
  • Flanders Investment & TradeExterne link(FIT) speelt een belangrijke rol in de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaanderen. Deze organisatie stelt verschillende hulpmiddelen ter beschikking van ondernemingen die internationaal willen uitbreiden.

Niet gevonden wat u zocht?