Overheidsopdrachten

Public ProcurementExterne link : portaalsite van de cel Overheidsopdrachten van de FOD Personeel en Organisatie
16 ProcurementExterne link : website van de dienst Overheidsopdrachten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

e-procurementExterne link