Groene economie

De klimaatopwarming brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Daarom vormt de groene economie in België een prioriteit, zowel op economisch vlak als vanuit milieustandpunt.

Zo steunt de overheid ondernemingen op verschillende manieren  De steun bestaat uit premies, subsidies of fiscale aftrekposten voor investeringen en Research & Development (R&D) die het milieu ten goede komen. Afgezien van deze steunmaatregelen, hebben de drie gewesten de ommezwaai ook gemaakt door hun economieën in de richting van duurzame ontwikkeling te oriënteren.

Op tien jaar tijd is het aantal ondernemingen die in België actief zijn binnen de groene sector met 44% gestegen. Deze sector zag zijn omzetcijfer met 22% stijgen, terwijl de werkgelegenheid er met 40% op vooruitging. In 2005 was de sector goed voor 77.000 banen.

In Vlaanderen

Vlaanderen besloot de klemtoon te leggen op groene economie. In 2005 lanceerde de Vlaamse overheid een competentiepool die aan milieu- en energietechnologieën gewijd is: het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP).

Het Milieu- en energietechnologie Innovatie PlatformExterne link

Een nieuwe Waalse competitiviteitspool

De Waalse regering besloot om een nieuwe competiviteitspool aan de nieuwe milieutechnologieën te wijden. Wallonië zet al zijn economische instrumenten in om de kansen te grijpen die zich aandienen. De start-ups, spin-offs, zeer kleine ondernemingen (ZKO's) en KMO's in de verschillende branches van de milieusector krijgen bijzondere aandacht, net als de beroepsopleidingen die belangrijk zijn voor die branches. Er zijn overigens al groene clusters actief in Wallonië (Eco ConstructionExterne link, Cap 2020Externe link, TweedExterne link et DéchetsExterne link – fr of en).

Ook in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een 'Pool Milieutechnologieën'. Die ondersteunt Brusselse ondernemingen bij alle aspecten van milieubescherming: van lucht- en waterzuivering over opleidingen tot en met bodemsanering en biotechnologieën.

BrusselsGreenTechExterne link

Adressen & websites

Toon alle adressen en websites

Niet gevonden wat u zocht?